Jimmy Rosenqvist Transport AB

Jimmy Rosenqvist Transport bildades 2008 av Jimmy Rosenqvist själv. Då var det bara han själv som jobbade på företaget. Efterhand som åkeriet växte började letandet efter en ny lokal där plats även fanns för att kunna börja reparera själva med egen mekaniker. Någon sådan lokal hittades aldrig, däremot en lämplig tomt på Stigamo, LogPoint, och möjligheten att bygga och utforma anläggningen helt själva.